1800 6645

Mặt bằng thiết kế chi tiết Him Lam Vĩnh Tuy

Dự án Him Lam Vĩnh Tuy gồm 147 sản phẩm gồm 112 lô Biệt thự và 35 lô liền kề, shophouse với 6 dãy Biệt thự tương ứng 112 căn: NO1-1 (13 căn), NO2-1 (15 căn), NO2-2 (32 căn), NO3-1 (17 căn), NO3-2 (13 căn), NO3-3 (22 căn) với 5 mẫu biệt thự chính là:

  • NO3 – 220m2
  • NO2A – 367m2
  • NO2B – 367m2
  • 417m2
  • 529m2.

Mặt bằng chi tiết biệt thự tại Him Lam Vĩnh Tuy

Mặt bằng chi tiết dự án Him Lam Vĩnh Tuy

Thống kê diện tích mẫu NO3A – 220m2 Him Lam Vĩnh Tuy

Thống kê diện tích mẫu NO1A – 400m2 Him Lam Vĩnh Tuy

Thống kê diện tích mẫu NO2A – 367m2 Him Lam Vĩnh Tuy

Mặt bằng mẫu biệt thự NO1A NO1B

Phối cảnh mẫu NO1A và NO1B
Mặt bằng mẫu NO1B
Mặt bằng mẫu NO1B
Thiết kế mẫu N01B – lô số 1
Thiết kế mẫu N01A lô 2 -14 và 62 -71

Mặt bằng mẫu biệt thự NO2A N02B

Mẫu thiết kế N02A

Mặt bằng mẫu biệt thự NO3

Mặt bằng mẫu N03 Him Lam Vĩnh Tuy
Mẫu biệt thự N03A Him Lam Vĩnh Tuy
Scroll to Top